background

Talen

Beëdigde vertalingen

De hoofdactiviteit van TRADA bestaat uit het vertalen van juridische teksten in de meeste talen.

Deze vertalingen zijn standaard beëdigd door de handtekening en de stempel van de
beëdigde vertaler.

Een beëdigde vertaling is in feite een vertaling die gemaakt werd door een vertaler die door een rechtbank
erkend is als beëdigd vertaler, na eedaflegging voor die rechtbank. Een beëdigde vertaling is tevens voorzien van de handtekening en de stempel van de beëdigde vertaler. Een vertaler wordt pas door een rechtbank als
beëdigd vertaler erkend na een grondig onderzoek door de rechtbank en de eraan verbonden politiediensten om na te gaan of de vertaler weldegelijk over de juiste competenties beschikt om voor de talen in kwestie als beëdigd vertaler te worden erkend.

Voorbeelden van documenten waarvoor vaak een beëdigde vertaling vereist is:

Voor alle andere juridische documenten kan het eveneens nuttig zijn te opteren voor een beëdigde vertaling, in plaats van een eenvoudige vertaling, wanneer vertaling door een bepaalde instantie wordt vereist. In geval van twijfel of beëdiging nodig is, worden vertalingen door TRADA standaard beëdigd.

Beëdigde vertalingen kunnen ontvangen worden per e-mail en/of per post.

Aarzel niet vrijblijvend een offerte aan te vragen.